Rozliczenie dostawy buraków w cukrowni

Cukrownia Malbork odebrała buraki zmagazynowane na pryzmach na brzegu pola. Od czasu zbioru minęło 44 dni. Na szczęście nie było dużych wahań temperatury i buraki dotrwały do transportu w dobrej kondycji. Cały obszar uprawy buraków p. Waldemara Kowalczyka w którego gospodarstwie prowadzimy nasz blog to 13, 02 ha. Pole demonstracyjne obsiane odmianą Panorama KWS to 3,8 ha.

Rozliczenie plonu przez Cukrownię Malbork:

Całość gospodarstwa 13,02 ha – odstawiono 1144,0 ton korzeni.

Średni plon z 1 ha to 87,86 tony z ha przy zawartości cukru 16,98 %

Plon z odmiany Panorama KWS na polu demonstracyjnym:

342,83 ton z 3,8 ha co daje 90,21 t z ha przy zawartości cukru 17,01%.

W sumie po uwzględnieniu zawartości cukru w gospodarstwie wyprodukowano nadwyżkę plonu buraków w stosunku do umowy kontraktacyjnej w wysokości 167 ton.

To dla nas pełna satysfakcja z podjętych na plantacji działań i zobowiązanie, aby w przyszłym roku, na nowej plantacji prowadzonej w ramach blogu uprawiamyburaki.kws.pl uzyskać jeszcze lepszy wynik.

pole-rozmoklo pryzma

Opublikowano w działach Zbiór buraków | Tagi |

Zbiór buraków kombajnem

Po długich opadach nareszcie warunki sprzyjające kopaniu buraków. Przyszedł lekki mróz ok. 50C umożliwiający pracę kombajnu. Teraz nasza kolejność  w harmonogramie jego pracy.  Rozpoczynamy  o 21.00 i do rana powinniśmy mieć buraki zebrane.  Nocne kopanie to szczególna atmosfera pracy, a kopane staje się czymś mniej realnym i mistycznym. To przydaje zawodowi rolnika pewnej niezwykłości. Nowa technika zbioru, tak odległa od niedawnej jeszcze znojnej rzeczywistości wykopków buraczanych powoduje, że rano nie będzie już śladu po rosnących jeszcze wieczorem burakach. Określamy obsadę buraków przed zbiorem. Średnia liczona na odcinku 22,2 metrów w czterech powtórzeniach daje nam wynik 108 tys. roślin na 1 ha. Buraki są wyrównane, dobrze rozmieszczone w rzędzie. Oceniamy jakość pracy kombajnu po precyzji ogłowienia buraków składowanych na pryzmie. Ogłowienie jest prawidłowe, nie za niskie ale też nie pozostają resztki liści. Obserwując pole po przejeździe kombajnu (przy świetle latarki) oceniamy również, że po zbiorze nie pozostają na polu korzenie lub ich połamane części. Oceniamy orientacyjnie plon korzeni korzystając z możliwości kombajnu który dokładnie mierzy wykopany areał buraków. Do wypełnienia pełnego zbiornika (ok 21 ton) zebraliśmy obszar 19,26 arów. Z wyliczenia wynika, że plon brutto wynosi ok. 109 ton z 1 ha. Jest to oczywiście orientacyjny wynik, pole nie jest równe na całej powierzchni i końcowe rozliczenie z cukrowni będzie dopiero w pełni miarodajne. Wynika z tego, że przeciętny burak na plantacji ma wagę ok. 1 kg. To daje również nadzieję na dobrą zawartość cukru i jakość przerobową.  Jesteśmy zadowoleni, że udaje się nam zebrać buraki w dobrych warunkach pogodowych. Na początku grudnia zostaną dostarczone do cukrowni i wtedy otrzymamy ostateczne rozliczenie.

????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano w działach Zbiór buraków | Tagi , |

Ruszyła kampania cukrownicza

W całym kraju ruszyła już kampania cukrownicza. W niektórych cukrowniach już w pierwszych dniach września. Zapowiadają się niezłe plony, ale susza w Wielkopolsce i na Kujawach spowodowała, że ogólnie w Polsce spodziewamy się niższych o ok 15 % plonów niż w ostatnich rekordowych dwóch latach. Zawartość cukru jest z kolei bardzo wysoka co zawdzięczamy pięknej słonecznej pogodzie utrzymującej się od prawie dwóch miesięcy. Na naszej plantacji buraki rosną bardzo dobrze. Cały czas liście są zielone i błyszczące co wskazuje na intensywny przyrost korzeni. Po odsłonięciu rzędu widać równomiernie rozmieszczone korzenie o wadze ok 800 – 1000 g każdy. Rokuje to wysokie zbiory, tym bardziej, że odstawę buraków przewidziano na połowę grudnia. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał plonowania w długim okresie wegetacji. Ochrona przeciw chorobom liści była skuteczna. Udaje się nam jednak znaleźć pojedyncze buraki z objawami wszystkich najważniejszych chorób liści z którymi możemy się spotkać na naszych plantacjach. Dla celów dydaktycznych zamieszczamy zdjęcia Chwościka burakowego -najczęściej występująca w Polsce choroba liści ( nie ma problemów z jej rozpoznaniem). Brunatna plamistość liści (Ramularia) – rzadziej spotykana, najczęściej widać ją w infekcji mieszanej z Chwościkiem buraka. Plamy na liściach są wyraźnie większe, nieregularne, nie posiadają czerwonej obwódki. Na spodniej stronie liścia można w obrębie plam zauważyć przez szkło powiększające białawe punkty zarodników. W przypadku Chwościka plami te maja kolor czarny. Ramularia rozwija się przy nieco niższej temperaturze 17 – 20 oC (Chwościk najlepiej rozwija się w temperaturze 25 – 30 stopni).  Znajdujemy również liście porażone przez Rdzę buraka. To rzadka u nas choroba, pojawiająca się pod koniec września. Występuje głównie na północy (Skandynawia). U nas nie ma większego znaczenia w kontekście powodowanych strat w plonie.

Większość stosowanych u nas fungicydów do zwalczania Chwościka burakowego zwalcza również pozostałe choroby liści. Dotyczy to zwłaszcza preparatów dwuskładnikowych.

?????????? ??????????????????????????????????????????????????

Opublikowano w działach Czas wegetacji, Ogólne, Zwalczanie chorób liści | Tagi , |