Uprawa przedsiewna i siew buraków

Pogoda się ustabilizowała, temperatura gleby wynosi 7- 8 oC. Noce nadal są chłodne a w perspektywie 2 dni zapowiadane są opady. Decydujemy się zasiać buraki. To bardzo wcześnie jak na Żuławy. Wczesny termin ma wiele zalet ale i stwarza zagrożenia. Kluczową sprawa są spodziewane wiosenne przymrozki. Jeśli wypadną w fazie kiełkowania i wschodów mogą być bardzo groźne. Jeśli buraki będą miały przynajmniej dwa liście właściwe są mniej wrażliwe i mogą przetrwać. Wczesny siew to dobre zagospodarowanie wody glebowej. Zapewni szybkie i wyrównane wschody. Późniejsza susza glebowa może opóźnić kiełkowanie i zagrozić powstaniem skorupy glebowej. Wczesny siew to również pewne zagrożenie wystąpienia pośpiechów. Kilka chłodnych dni o temperaturze w pobliżu zera może spowodować jarowizację niektórych roślin i pojawienie się tzw. pośpiechów, czyli roślin z pędami nasiennymi. Wczesny siew, to jednak również dłuższy okres wegetacji i potencjalna możliwość wydania wyższych plonów, co jest szczególnie ważne przy wczesnym zbiorze. W tym roku wyznaczono nam termin dostawy korzeni do cukrowni we wrześniu, więc dla nas to ważny element podjętej decyzji o siewie.

Uprawa przedsiewna

Uprawę  przedsiewną wykonujemy agregatem  wyposażonym kolejno w wał strunowy rozkruszający wstępnie glebę, cztery rzędy sprężystych zębów kultywatora oraz tandem wałków strunowych z dociskiem, które rozkruszają pozostałe bryłki gleby i jednocześnie wgłębnie zagęszczają warstwę uprawną.

Głębokość pracy kultywatora musi być bardzo płytka 3-4 cm, a szybkość robocza agregatu w granicach 10-12 km/h. Zbyt duża szybkość pracy narzędzi może doprowadzić do zbytniego rozpylenia gleby. Ważne, by pozostała w dobrej strukturze gruzełkowatej.

Przygotowane pole musi charakteryzować się pulchną i ciepłą warstwą o głębokości 2-4 cm a pod którą pozostanie ugnieciona, wilgotna gleba, na której będą ułożone nasiona. Zbyt głęboka uprawa, wykonana kilkoma zabiegami już na starcie pozbawia buraki możliwości szybkich i wyrównanych wschodów. W tym samym dniu po wykonaniu uprawy rozpoczynamy siew buraków.

Przygotowanie siewnika

Siewu dokonamy tak jak w zeszłym roku starym wypróbowanym siewnikiem pneumatycznym OMEGA SO79, który jest dokładnie przygotowany do sezonu. Sprawdzono stan redlic (wymienione w zeszłym roku), stan i mocowanie tarczy wysiewających oraz ustawiamy w skrzyni przekładniowej odstępy siewu. W tym roku również ustawiamy je na ok. 18,2 cm w rzędzie. Materiał siewny jest doskonałej jakości i przy polowej zdolności wschodów już w granicach 75-80% zapewnimy sobie optymalną obsadę ok. 100 tys. roślin na ha.  Sprawdzamy poprawne, stabilne zamontowanie sekcji i rozstaw rzędów (45 cm). Ustawiamy głębokość siewu nasion. W tym roku, uwzględniając warunki na polu decydujemy się na głębokość ok 2,5 cm. Gleba jest wilgotna, strukturalna i to zapewni nam szybkie i wyrównane wschody. Zbyt głęboki siew to ryzyko nierównych i późnych wschodów oraz zamulenia czy zaskorupienia przy intensywniejszych opadach, zwłaszcza na tego typu glebach. Ustawiamy poprawnie długość znaczników, aby utrzymać równą rozstawę rzędów przy kolejnych przejazdach siewnika.

Ważne – należy wykonać próbny przejazd ustawionym siewnikiem na utwardzonym podłożu, aby skontrolować równomierność wysiewu nasion i ich prawidłowe odstępy w rzędzie. Prostym, dodatkowym  sposobem kontroli jest również przekręcenie kołem napędzającym sekcje przy siewniku zawieszonym na ciągniku. Pod każdą redlicą powinno się znaleźć tyle samo wysianych nasion.

Siew

Aby precyzyjnie wykonać siew tym typem siewnika prędkość siewu musi być w granicach 5-7 km/h. Zbyt szybki siew zdecydowanie zmniejsza jego precyzję, w tym zwłaszcza równomierność odstępów wysianych nasion. Źle pracują również elementy zagarniające i wałek ugniatający glebę po zasiewie.

Ważne jest również śledzenie czystości kółek kopiujących. Przy zbyt wilgotnej glebie przylepia się do nich gleba, co spłyca głębokość siewu. W skrajnym przypadku wysiane nasiona mogą się przylepiać do kółek ugniatających, co jest już katastrofą. Przy takich objawach należy natychmiast przerwać siew. Idąc za siewnikiem kontrolujemy jakość jego pracy. Siejemy na stanowisku po poplonie z grochu gdzie zdążają się resztki korzeni pszenicy jarej. Nie mamy siewnika z krojami talerzowymi, lecz z klasycznymi redlicami i musimy pilnie obserwować prace redlic i zgarniaczy. Wszystko jest w porządku. Pogoda sprzyja i uda nam się zasiać buraki w ciągu jednego dnia.

Opublikowano w działach Siew, Wiosenna uprawa pola, Wiosenne zabiegi na polu | Tagi , |

Nawożenie przedsiewne, uprawa mulczu po grochu

Na polu widać już wyraźnie skutki działania glifosatu. Pszenica jara i groch całkowicie zasychają. Zielony pozostają jedynie samosiewy rzepaku, ale na roślinach wyraźnie widać skutek działania herbicydu. Rozsiewamy przedsiewną drugą dawkę nawozów potasowych. Jesienią już zastosowaliśmy fosfor ( 80 kg na ha) i część potasu. Całkowita dawka potasu to 160 kg K20 na 1 ha. Stosujemy nawóz Korn-kali w dawce 220 kg na ha. Jest to nawóz który jednocześnie wzbogaca glebę w magnez (6%) oraz sód (4%) który dla buraków jest równorzędnym składnikiem z potasem. Burak cukrowy to jedna z nielicznych roślin które mogą zamiennie pobierać sód. Przed laty z powodzeniem badano możliwość zastąpienia do 30% dawki potasu sodem (potas był zdecydowanie droższy niż sód).

Mulcz uprawiamy agregatem Ares wyposażonym w dwa rzędy talerzy ułożonych równolegle oraz ciężki wał zębaty, szczególnie przydatnego na tego typu cięższych glebach. Zadaniem uprawy jest pocięcie i wymieszanie pozostałości mulczu z grochu oraz wymieszanie nawozów z glebą. Działanie agregatu polega na spulchnieniu i wyrównaniu górnej warstwy gleby, rozkruszeniu brył, niszczeniu chwastów oraz ugnieceniu warstwy gleby poniżej głębokości siewu w celu lepszego podsiąkania wody zapewniającego równomierne wschody. Uprawa nie może być zbyt głęboka aby nie przesuszyć nadmiernie gleby. Pole pozostanie do lekkiego przeschnięcia i za dwa dni wrócimy tu z uprawą przedsiewną i natychmiastowym siewem buraków.

 

Opublikowano w działach Nawożenie, Wiosenna uprawa pola | Tagi , |

Analiza agrochemiczna gleby

Podstawą do określenia poziomu nawożenia jest wykonanie analizy agrochemicznej gleby. Zwykle wykonuje się ją raz w zmianowaniu (co 3-4 lata). Pobranie prób i analizę gleby można zlecić profesjonalnej firmie lub samemu pobrać próby i przesłać je do analizy (np.: do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej). Jakość pobrania prób decyduje o precyzji  analizy a tym samym o trafnych zaleceniach. Analizę wykonuje się tzw. metodą rolniczą w powietrznie suchej glebie. Na wyniki  i zalecenia zwykle trzeba poczekać więc najlepiej wykonać je po sprzęcie przedplonu gdy dostęp na pole jest nieograniczony. Otrzymane wyniki zawierają również zalecenia nawozowe.

Można również pobrać próby na wiosnę i wykonać szybka analizę w świeżej glebie tzw. metodą ogrodniczą (uniwersalną) stosowaną najczęściej dla uprawy warzyw, upraw pod folią i w szklarniach. Wynik podawany jest w mg na litr gleby (1 dm3).

W próbie oznaczane są: azot amonowy (N-NH4) i saletrzany (N-NO3), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na), chlorki (Cl) i siarka siarczanowa (S-SO4). Poza tym oznaczany jest odczyn gleby w wodzie (pH w H2O) i zawartość materii organicznej..

Wartość odczynu gleby oznaczonego w wodzie różni się od powszechnie oznaczanego dla gruntów rolnych odczynu w 1M KCl. Odczyn oznaczany w wodzie ma z reguły o 1-0,7 jednostki pH wyższą wartość jak oznaczany w KCl, co może wprowadzać w błąd przy podejmowaniu decyzji o wapnowaniu, gdyż jest to znacząca różnica.

Należy zawsze zwracać uwagę na to, czy wyniki analiz podawane są w formie

pierwiastkowej, czy tlenkowej, np. P a nie tlenku – P2O5, K a nie K2O, bo są to inne wartości. Koszt analizy jednej próby glebowej to 52,48 zł.

Ocenę zasobności i dawki nawożenia ustala się w oparciu o tzw. Liczby graniczne dla danych upraw określające przedział optymalnej dla plonowania zawartości składników mineralnych w glebie.

Liczby graniczne dla wyników analizy ogrodniczej dla buraka cukrowego opracowano w IHAR Bydgoszcz (przedstawiam je w tabeli poniżej).

Na ich podstawie można określić stan zasobności w poszczególne składniki i ustalić poziom niezbędnego nawożenia (uwzględniając warstwę gleby 20 cm).

Na naszym polu pod buraki pobraliśmy trzy takie próby, wykonaliśmy analizę metodą ogrodniczą i otrzymaliśmy następujące wyniki, które będą podstawa określenia dawek nawożenia wiosennego.

Opublikowano w działach Nawożenie | Tagi |