Rozpoczynamy nowy sezon uprawy buraków

Rozpoczynamy nowy sezon uprawy buraków w gospodarstwie uprawiającym buraki dla KSC Polski Cukier – Cukrownia Malbork.

Gospodarstwo jest położone w miejscowości Ostrowite, Gmina Suchy Dąb. Odległość do Cukrowni Malbork to ok. 35 km. Do Gdańska, ok. 23 km.

W tym roku pod buraki przeznaczono pole złożone z trzech sąsiadujących parceli o powierzchni 5,70 ha (to będzie nasze pole referencyjne), 5,49 ha i 0,63 ha. Razem 11,82 ha przeznaczone pod buraki cukrowe w tym kompleksie.

Gleba w gospodarstwie jest kl. 1 i 2 kompleks pszenny bardzo dobry w dobrym stanie agrotechnicznym. Żyzna, o głębokim podglebiu i dobrym zaopatrzeniu w wodę. Typowe gleby spotykane na Żuławach. Całość pola będzie uprawiana i pielęgnowana w ten sam sposób.

Przedplonem buraków była pszenica jara. Po zbiorze wykonano uprawki pożniwne i na uprawione ściernisko zastosowano nawożenie nawozem fosforowym Fosdar TM 40 zawierającym ok 48% P2O5 wzbogacony o ok 10% CaO. Dawka 300 kg/ha. Nawóz potasowy w formie soli potasowej 60% w ilości 250 kg/ha.

Nawozy przyorano orką średnią na głębokość ok 20 cm w dniu 30.08.2016. na tak przygotowanym stanowisku 2 września zasiano agregatem uprawowo siewnym groch w ilości 180 kg na ha. Groch stanowił poplon który pozostawiony do wiosny wzbogaci glebę w azot i substancje organiczną oraz poprawi strukturę gleby. Groch rozwijał się bardzo dobrze, jego stan jesienią przedstawiamy na zdjęciach z listopada ubiegłego roku.

Odwiedzamy nasze pole 17 lutego. Groch i samosiewy pszenicy jarej uległy przemarznięciu tworząc wilgotny mulcz. Widacz liczne samosiewy rzepaku które będzie trzeba zniszczyć. Opady śniegu zaopatrzyły glebę w wilgoć. Jego resztki tają na polu. W najbliższym czasie pobrane zostaną próby glebowe do oceny zasobności gleby na wiosnę. Wykonamy również analizę na obecność Mątwika burakowego.

Opublikowano w działach Lokalizacja na Żuławach, Nawożenie, poplony |

Rozliczenie dostawy buraków w cukrowni

Cukrownia Malbork odebrała buraki zmagazynowane na pryzmach na brzegu pola. Od czasu zbioru minęło 44 dni. Na szczęście nie było dużych wahań temperatury i buraki dotrwały do transportu w dobrej kondycji. Cały obszar uprawy buraków p. Waldemara Kowalczyka w którego gospodarstwie prowadzimy nasz blog to 13, 02 ha. Pole demonstracyjne obsiane odmianą Panorama KWS to 3,8 ha.

Rozliczenie plonu przez Cukrownię Malbork:

Całość gospodarstwa 13,02 ha – odstawiono 1144,0 ton korzeni.

Średni plon z 1 ha to 87,86 tony z ha przy zawartości cukru 16,98 %

Plon z odmiany Panorama KWS na polu demonstracyjnym:

342,83 ton z 3,8 ha co daje 90,21 t z ha przy zawartości cukru 17,01%.

W sumie po uwzględnieniu zawartości cukru w gospodarstwie wyprodukowano nadwyżkę plonu buraków w stosunku do umowy kontraktacyjnej w wysokości 167 ton.

To dla nas pełna satysfakcja z podjętych na plantacji działań i zobowiązanie, aby w przyszłym roku, na nowej plantacji prowadzonej w ramach blogu uprawiamyburaki.kws.pl uzyskać jeszcze lepszy wynik.

pole-rozmoklo pryzma

Opublikowano w działach Zbiór buraków | Tagi |

Zbiór buraków kombajnem

Po długich opadach nareszcie warunki sprzyjające kopaniu buraków. Przyszedł lekki mróz ok. 50C umożliwiający pracę kombajnu. Teraz nasza kolejność  w harmonogramie jego pracy.  Rozpoczynamy  o 21.00 i do rana powinniśmy mieć buraki zebrane.  Nocne kopanie to szczególna atmosfera pracy, a kopane staje się czymś mniej realnym i mistycznym. To przydaje zawodowi rolnika pewnej niezwykłości. Nowa technika zbioru, tak odległa od niedawnej jeszcze znojnej rzeczywistości wykopków buraczanych powoduje, że rano nie będzie już śladu po rosnących jeszcze wieczorem burakach. Określamy obsadę buraków przed zbiorem. Średnia liczona na odcinku 22,2 metrów w czterech powtórzeniach daje nam wynik 108 tys. roślin na 1 ha. Buraki są wyrównane, dobrze rozmieszczone w rzędzie. Oceniamy jakość pracy kombajnu po precyzji ogłowienia buraków składowanych na pryzmie. Ogłowienie jest prawidłowe, nie za niskie ale też nie pozostają resztki liści. Obserwując pole po przejeździe kombajnu (przy świetle latarki) oceniamy również, że po zbiorze nie pozostają na polu korzenie lub ich połamane części. Oceniamy orientacyjnie plon korzeni korzystając z możliwości kombajnu który dokładnie mierzy wykopany areał buraków. Do wypełnienia pełnego zbiornika (ok 21 ton) zebraliśmy obszar 19,26 arów. Z wyliczenia wynika, że plon brutto wynosi ok. 109 ton z 1 ha. Jest to oczywiście orientacyjny wynik, pole nie jest równe na całej powierzchni i końcowe rozliczenie z cukrowni będzie dopiero w pełni miarodajne. Wynika z tego, że przeciętny burak na plantacji ma wagę ok. 1 kg. To daje również nadzieję na dobrą zawartość cukru i jakość przerobową.  Jesteśmy zadowoleni, że udaje się nam zebrać buraki w dobrych warunkach pogodowych. Na początku grudnia zostaną dostarczone do cukrowni i wtedy otrzymamy ostateczne rozliczenie.

????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano w działach Zbiór buraków | Tagi , |