Odstawa buraków, rozliczenie plonów.

Odstawiliśmy buraki z pola i otrzymaliśmy rozliczenie dostawy buraków.

To był trudny okres dla Cukrowni Malbork. Ze względu na pogodę wykopki były prowadzone na styk zapotrzebowania cukrowni która nie mogła pracować pełną mocą. Rwał się harmonogram dostaw i buraki odbierano z tych pól na które można było wjechać. Plony nie są tak wysokie jak w zeszłym roku a zawartość cukru jest zdecydowanie niższa.

Nasz plantator odstawił łącznie 861,88 ton buraków netto przy zawartości cukru 16,00%.

Jest to wynik z 13,5 ha, czyli przeciętne plony wyniosły 63,84 t z ha.

Na naszym polu z odmianą Panorama KWS plon wyniósł 71,20 t z ha przy zawartości cukru 16,0 %

Nie jest to zły wynik w tym trudnym roku, zwłaszcza że wykopaliśmy buraki wcześnie (20 września).

Gdyby zbiór buraków przypadł miesiąc później plony by były o kilkanaście procent wyższe.

W Lisewie Malborskim niedaleko od naszej plantacji prowadziliśmy doświadczenie ścisłe w trzech powtórzeniach z udziałem 12 odmian buraków. Sprawdzaliśmy w nim nie tylko plonowanie poszczególnych odmian ale również to, o ile przyrosną buraki w czasie wegetacji. Zbioru dokonano 15 września i 15 października. Średnie wyniki dla 12 odmian wynosiły:

termin zbioru Plon korzeni (t/ha Zawartość cukru (%) Plon cukru technologicznego (t/ha)
15.09.2017 84,4 15,21 11,13
15.10.2017 92,7 17,01 14,00

Wyniki te świadczą o tym, że przebieg pogody w tym roku, a zwłaszcza opady i nasłonecznienie sprzyjały wegetacji w późniejszym okresie i możliwości roślin zostały w pełni wykorzystane.

Planujemy jeszcze zbiór 15.listopada co da nam pełny obraz tempa przyrostu buraków w tym roku.

Opublikowano w działach Zbiór buraków | Tagi |

Zbiór buraków

20 września. Nadeszła ważna chwila. Zbieramy buraki z naszego pola. Termin odstawy do Cukrowni Malbork to 25.09.2017. To są trudne chwile dla naszej cukrowni. Długotrwałe opady deszczu w regionie i brak dostępu na pole wstrzymały wykopki. Cukrownia jest zagrożona brakiem surowca i nie pracuje na pełnej mocy przerobowej. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne w tym momencie jest zebranie buraków za wszelką cenę i udostępnienie surowca z naszego pola do przerobu. Rozpoczynamy zbiór ok. 17.00 i potrwa on praktycznie do wczesnych godzin porannych. Kombajn Ropa radzi sobie doskonale. Buraki są dobrze ogłowione a na polu nie pozostają prawie żadne korzenie. W tym momencie ważną dla nas cechą jest oznaczany w doświadczeniach COBORU udział korzeni drobnych w odmianie. Decyduje on o możliwych stratach przy zbiorze. Odmiana Panorama KWS ma bardzo dobre parametry w tym zakresie. Liście są ciągle zielone, wegetacja trwa i trochę szkoda, że nie możemy przetrzymać buraków na polu przynajmniej jeszcze miesiąc. To spora strata plonu. Obsada jest wysoka, w granicach 100 tys. roślin na 1 ha a buraki w rzędzie są równomiernie rozmieszczone. Spodziewamy się wysokich plonów, choć liczymy się ze stosunkowo niską zawartością cukru która w tym roku jest na rekordowo niskim poziomie. Ostateczne wyniki osiągnięte na naszej plantacji podamy po zakończeniu dostawy do cukrowni.

 

 

Opublikowano w działach Zbiór buraków | Tagi |

Wegetacja przebiega pomyślnie, ale do zbioru pozostały 3 tygodnie.

Upalny dzień, pewnie ostatni taki tego lata. Temperatura powietrza o 14.30 wynosi 300C. Dokonujemy pomiaru temperatury gleby i liści. Wynoszą odpowiednio 170C i 280C. To doskonałe warunki dla wzrostu masy buraków i gromadzenia cukru. Rośliny wyglądają bardzo dobrze, ale od brzegu pola następuje porażenie roślin Chwościkiem burakowym. Są to pojedyncze rośliny a poziom infekcji na liściach nie przekracza średnio 2-4%. Planowana dostawa buraków do cukrowni to 25 września. Zebrać je musimy ok. 20 września. Pozostało więc 3 tygodnie wegetacji. Zwalczanie Chwościka przy takim stopniu porażenia nie ma oczywiście ekonomicznego sensu. Trudno by było również zachować okres karencji zastosowanego preparatu. Kontrolnie ważymy cztery średnie naszym zdaniem buraki. Masa pojedynczego korzenia to 836g a zawartość cukru określona polarymetrem lunetkowym wynosi 16,5%. Szkoda, że trzeba będzie przerwać tak wspaniałą wegetację roślin, Gdyby plantacja pozostała przynajmniej miesiąc dłużej z pewnością plon byłby wyższy. Mamy nadzieję, że buraki odpowiednio wykorzystają pozostały do zbioru czas.

Na sąsiednim polu widać kilka pospiechów zawiązujących nasiona. Należy je bezwzględnie usuwać, aby w następnych latach nie mieć problemów ze wschodzącymi burakochwastami.

Opublikowano w działach Czas wegetacji | Tagi , , |