Analiza agrochemiczna gleby

Podstawą do określenia poziomu nawożenia jest wykonanie analizy agrochemicznej gleby. Zwykle wykonuje się ją raz w zmianowaniu (co 3-4 lata). Pobranie prób i analizę gleby można zlecić profesjonalnej firmie lub samemu pobrać próby i przesłać je do analizy (np.: do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej). Jakość pobrania prób decyduje o precyzji  analizy a tym samym o trafnych zaleceniach. Analizę wykonuje się tzw. metodą rolniczą w powietrznie suchej glebie. Na wyniki  i zalecenia zwykle trzeba poczekać więc najlepiej wykonać je po sprzęcie przedplonu gdy dostęp na pole jest nieograniczony. Otrzymane wyniki zawierają również zalecenia nawozowe.

Można również pobrać próby na wiosnę i wykonać szybka analizę w świeżej glebie tzw. metodą ogrodniczą (uniwersalną) stosowaną najczęściej dla uprawy warzyw, upraw pod folią i w szklarniach. Wynik podawany jest w mg na litr gleby (1 dm3).

W próbie oznaczane są: azot amonowy (N-NH4) i saletrzany (N-NO3), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na), chlorki (Cl) i siarka siarczanowa (S-SO4). Poza tym oznaczany jest odczyn gleby w wodzie (pH w H2O) i zawartość materii organicznej..

Wartość odczynu gleby oznaczonego w wodzie różni się od powszechnie oznaczanego dla gruntów rolnych odczynu w 1M KCl. Odczyn oznaczany w wodzie ma z reguły o 1-0,7 jednostki pH wyższą wartość jak oznaczany w KCl, co może wprowadzać w błąd przy podejmowaniu decyzji o wapnowaniu, gdyż jest to znacząca różnica.

Należy zawsze zwracać uwagę na to, czy wyniki analiz podawane są w formie

pierwiastkowej, czy tlenkowej, np. P a nie tlenku – P2O5, K a nie K2O, bo są to inne wartości. Koszt analizy jednej próby glebowej to 52,48 zł.

Ocenę zasobności i dawki nawożenia ustala się w oparciu o tzw. Liczby graniczne dla danych upraw określające przedział optymalnej dla plonowania zawartości składników mineralnych w glebie.

Liczby graniczne dla wyników analizy ogrodniczej dla buraka cukrowego opracowano w IHAR Bydgoszcz (przedstawiam je w tabeli poniżej).

Na ich podstawie można określić stan zasobności w poszczególne składniki i ustalić poziom niezbędnego nawożenia (uwzględniając warstwę gleby 20 cm).

Na naszym polu pod buraki pobraliśmy trzy takie próby, wykonaliśmy analizę metodą ogrodniczą i otrzymaliśmy następujące wyniki, które będą podstawa określenia dawek nawożenia wiosennego.

Ten wpis opublikowano w dziale Nawożenie i oznaczono tagami . Dodaj do ulubionych .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *