Gospodarstwo

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Żerniki, gm. Kruszwica, 88-150 Kruszwica w woj. Kujawsko – Pomorskim. Powierzchnia gospodarstwa – 402 ha gruntów ornych.

Gospodarstwo położone jest w obrębie północnej części Wysoczyzny Kujawskiej określanej również, jako Równina Inowrocławska.  Położenie Kujaw na pograniczu Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej i Pojezierza Mazurskiego powoduje, iż w regionie tym zaznaczają się wyraźnie cechy przejściowości pomiędzy oddziaływaniem wpływów oceanicznych i kontynentalnych. Cechą charakterystyczną są niskie opady atmosferyczne, nieprzekraczające 500 mm, a miejscami sięgające 450 mm.

Średnia roczna temperatura powietrza (+8,2 st. C) jest nieco wyższa od średniej krajowej. Zimy bywają łagodne z małą i krótkotrwałą pokrywą śnieżną. Klimat cechuje stosunkowo duża liczba dni pogodnych, usłonecznionych. Latem i jesienią przeważają wiatry o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, a zimą wschodnie i północno-wschodnie. Powodują one częste zjawisko erozji wietrznej, a niesiony wiatrem piasek uszkadza czasem wschodzące wiosną na polu rośliny.

W gospodarstwie dominują gleby kl. II, część gleb również w klasie III – IVa.
Są to typowe czarne ziemie kujawskie wytworzone z utworów o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. Charakteryzuje je jednorodna głęboka na 50 cm miąższość poziomu próchnicznego na podłożu glin zwałowych. Bardzo dobra zasobność w składniki pokarmowe i korzystny odczyn gleby. Dobre właściwości fizyko-chemiczne oraz bardzo wysoka retencyjność wodna profilu glebowego, zwłaszcza w przypadku dobrze dobranej agrotechniki.

W gospodarstwie uprawia się pszenicę ozimą, rzepak, buraki cukrowe, warzywa.

Powierzchnia buraków cukrowych w 2012 roku wynosiła 27 ha, przy przeciętnym w latach plonie ok 70 t z 1 ha.

Zmianowanie stosowane w gospodarstwie:

1. Burak cukrowy
2. Pszenica ozima (w tym roku przesiew na jarą ze względu na wymarznięcie)
3. Rzepak ozimy
4. Pszenica ozima
5. Groch (na zielono)

Gospodarstwo nie prowadzi produkcji zwierzęcej. Wszystkie pozostałości organiczne po zbiorze plonów (słoma, liście buraczane) są przyorywane jako nawóz zielony.

Dane meteorologiczne niezbędne do podejmowania niektórych decyzji pochodzą z profesjonalnej stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Cukrowni Kruszwica (KSC) oddalonej o 7 km.

Wyposażenie gospodarstwa w sprzęt rolniczy:

Ciągniki:
FENDT Favorit 824
Massey Ferguson 7495
VALTRA N 111
Ursus 1014
Zetor 7211

Ważniejsze maszyny rolnicze:
Agregat uprawowo – siewny Amazone (4m)
Agregat uprawowy Tornado Expom Krośniewice (4m)
Głębosz Gregorie Besson
Siewnik Kleine Unicorn 12 rzędowy z redlicami talerzowymi
Opryskiwacz Amazone UG 3000
Brona talerzowa Catros Amazone
Pług 4 skibowy obracalny

Kombajny:
Kombajn zbożowy Class Mega 360
Kombajn buraczany Stoll V 202

Komentowanie jest wyłączone.